História

História Turnaja Absolventov

Kde bolo tam bolo, kedysi dávno vo veľmi, ale veľmi vzdialenej galaxii, tam, kde sa voda sypala a piesok lial, vznikol futbalový Turnaj Absolventov gymnázia Bilíkova. Sudičky mu predpovedali komplikovanú životnú dráhu, veľa prekážok, sklamaní a dramatických zápletok, ale aj množstvo radostných chvíl, úspechov, priaznivcov a nezabudnuteľných zážitkov. Po bujarej mladosti, kedy sa tešil veľkej popularite a účasti, však nastalo obdobie nadvlády temnej stránky sily. Ruka osudu narušila jeho pokojnú evolúciu a uvalila ho do hlbokého spánku. Až po niekoľkých obehoch planéty Zem okolo svojej hviezdy sa našiel princ s hŕstkou oddaných, ktorý vdýchli do jeho skomierajúceho torza opäť život. Odvtedy sa Absolvententurnier, medzičasom už v zrelom veku, stabilne vyvíja a rastie, obnovuje svoje staré známosti a nadväzuje nové, dúfajúc v lepšie zajtrajšky. A, ako to už v podobných príbehoch býva, všetci stále žijú šťastne až do smrti (a aj potom)…

Tak nejak by sa dal popísať vývoj turnaja, keby to bol turnaj v rozprávaní rozprávok a zúčastňovali sa ho členovia literárneho klubu… Našťastie tomu tak nie je a tí, čo sa na turnaji prezentujú, ukazujú svoje umenie v možno menej inteligenčne náročnej činnosti, za to ale pravdepodobne viac populárnejšej a emočne minimálne rovnako napätej aktivite. Ale ako k tomu vôbec došlo, že Turnaj Absolventov existuje (a prečo tímy nesúťažia v poézii a v próze), to snáď vysvetlí jeho podrobná história:

zrodenie

Všetko sa to začalo pred viac ako desiatimi rokmi, kedysi v roku 1994. Vtedajší maturanti, neskôr známi ako tím AB 94 Old Stars, sa v jeden (nevedno či) krásny deň rozhodli, že zohrajú futbalový zápas, ktorého účastníkmi mali byť dve triedy štvrtého ročníka gymnázia Bilíkova 24. Ćo bolo dôvodom tohto rozhodnutia a ako tento zápas skončil, historické pramene neuvádzajú (pozn.: výsledky najnovšieho archeologického prieskumu v tejto oblasti poukazujú na výhru 4.A.) a v skutočnosti už tento výsledok nemá, napriek historickej význačnosti, žiaden vplyv na vývoj turnaja a zapadol prachom. No aj tak je dôležité vedieť o jeho existencii, nakoľko bol pravdepodobne prvým príznakom narodenia turnaja. Je málo ľudí, ktorí si tieto časy ešte pamätajú, resp. ich zažili. Aj preto kolujú povesti, že skutočným nositeľom idey zorganizovania podobnej športovej udalosti, a teda de facto “otcom” Absolvententurnieru bol prof. Robert Kalss, čo by nebolo po prvý raz, keď sa v jeho hlave zrodila podobná myšlienka, avšak tieto povesti sa zatiaľ nepotvrdili a pohybujú sa teda v číro hypotetickej rovine.

doba temna

Čo nasledovalo po roku 1994 je zahalené rúškom tajomstva. Nenašli sa žiadne skameneliny, zabalzamované múmie, historické listiny ani iné artefakty, ktoré by dokladali existenciu turnaja medzi rokmi 1994 a 2002. Isté je však to, že sa minimálne niekoľko ročníkov v tomto období stihlo uskutočniť. A to s účasťou družstva tvoreného učiteľmi gymnázia, ktoré podľa viacerých zdrojov dokonca predstavovalo veľkého favorita na víťazstvo. Ako potvrdenie tejto hypotézy slúži aj dlhoročná športová tradícia školy, ktorá dokonca môže naznačiť aj to, že futbalový turnaj absolventov je omnoho starší, ako je dnes známe.

nová generácia

Úsvit na lepšie časy prišiel v roku 2002, kedy sa, pre zmenu, vtedajší maturanti (Oktáva A a 4.A) prostredníctvom “kontaktnej osoby” prof. Christiana Votapeka dohodli na dvoch priateľských futbalových zápasoch, ktoré mali ukončiť ich štvor- resp. osemročné športové pôsobenie (hodiny telesnej výchovy) na gymnáziu. Prvý z nich sa uskutočnil v telocvični v stredu 20. marca 2002 po skončení šiestej vyučovacej hodiny a skončil výsledkom 2:1 v prospech 4.A. Druhý, tentoraz už na asfaltovom ihrisku pri gymnáziu Bilíkova (na tradičnom mieste podobných športových udalostí), sa vyvinul v omnoho dramatickejšiu bitku, keď sa 4.A podarilo zvrátiť výsledok z 0:1 na 3:1 a v drtivom závere zase Oktáve A z 1:3 na 3:3. V následnom penaltovom rozstrele sa napokon opäť tešil tím 4.A, keď vyhral 4:3. Nadšenie z takéhoto oživenia posledných dní pobytu v triedach budovy školy zanechalo na účastníkoch stopy a dalo sa očakávať, že sa skôr alebo neskôr podobná akcia bude ešte opakovať. Tak sa stal piatok 7. jún 2002 dátumom znovuzrodenia idey futbalového turnaja.