Prihlásenie

Ak si sa rozhodol/la prihlásiť svoj tím na Turnaj Absolventov gymnázia Bilíkova, vedz, že je to možné len prostredníctvom tohto online formulára. Termín a miesto konania môžeš síce zistiť aj bez toho, aby si formulár vyplnil/a, no tvoj tím nebude zahrnutý do hracieho plánu, a budete sa tak môcť zúčastniť iba ako diváci… 😉

Formulár je veľmi jednoduchý a jeho zodpovedným a pravdivým vyplnením zabezpečíš okrem prihlásenia svojho tímu aj korektné uvedenie údajov na turnajovom webe a hlavne priamo na turnaji: v rozpise zápasov, či výsledkovej tabuľke. Jeho najdôležitejšou funkciou je však okrem samotnej registrácie aj čo najväčšie zjednodušenie zápisu strelcov gólov – preto je dôležité uviesť čo najkompletnejšiu súpisku (aj s číslami dresov, pokiaľ ich používate), aby rozhodca vedel rýchlo identifikovať správneho hráča.

Okrem základných údajov o tíme a zoznamu hráčov treba pre korektné prihlásenie uviesť aj e-mailový kontakt, na ktorý sa bude môcť v prípade potreby obrátiť organizátor a na ktorý (ak začiarkneš určené políčko) budú zasielané najdôležitejšie informácie o príprave turnaja.

Netreba pripomínať, že pred prihlásením tímu je povinnosťou (a to nielen pre debutujúce tímy) oboznámiť sa s pravidlami turnaja…

POZOR: Svoj tím môžeš na Turnaj Absolventov 2023 prihlásiť len do 28. mája 2023, 23:59 hod. Registrácie tímov, odoslané po tomto dátume, už nebudú akceptované.

Po úspešnom prihlásení sa zobrazí informačná správa.

INFO: Registrácie sa teraz neprijímajú....pripadne skús napísať organizátorom...