Prihlásenie

Prihlásenie na Turnaj Absolventov gymnázia Bilíkova, je možné len prostredníctvom tohto online formulára.

Formulár je veľmi jednoduchý a jeho zodpovedným a pravdivým vyplnením zabezpečíš okrem prihlásenia svojho tímu aj korektné uvedenie údajov na turnajovom webe a hlavne priamo na turnaji: v rozpise zápasov, či výsledkovej tabuľke. Jeho najdôležitejšou funkciou je však okrem samotnej registrácie aj čo najväčšie zjednodušenie zápisu strelcov gólov – preto je dôležité uviesť čo najkompletnejšiu súpisku (aj s číslami dresov, pokiaľ ich používate), aby rozhodca vedel rýchlo identifikovať správneho hráča.

Okrem základných údajov o tíme a zoznamu hráčov treba pre korektné prihlásenie uviesť aj e-mailový kontakt, na ktorý sa bude môcť v prípade potreby obrátiť organizátor a na ktorý (ak začiarkneš určené políčko) budú zasielané najdôležitejšie informácie o príprave turnaja.

Všeobecné pravidlá Turnaja nájdete tu.

POZOR: Svoj tím môžeš na Turnaj Absolventov 2024 prihlásiť len do 2. júna 2024, 23:59 hod. Registrácie tímov, odoslané po tomto dátume, už nebudú akceptované.

Po úspešnom prihlásení sa zobrazí informačná správa.

Základné údaje o tíme
 1. (povinné)
 2. (povinné)
 3. (povinné)
Kontakt
 1. (povinné)
 2. (povinné)
Súpiska hráčov
 1. (povinné)
 2. (povinné)
 3. (povinné)
 4. (povinné)
 5. (povinné)
Odoslanie formulára
 1. Ako zástupca nášho tímu som prihlasovací formulár vyplnil poctivo a pravdivo, súhlasím s uverejnením poskytnutých informácií (maturitná trieda, názov a súpiska tímu) na webstránke Turnaja Absolventov. Všetci členovia nášho tímu poznajú pravidlá turnaja, budú ich rešpektovať a počas konania turnaja sa budú na ihrisku i mimo neho správať v súlade so všeobecnými etickými a morálnymi zásadami, aby bol turnaj príjemným a pozitívnym zážitkom pre všetkých zúčastnených.