FC 43

(Oktáva A 2000)
farba dresov: Červená

oka2000foto

Začiatky pô sobenia tímu FC 43, alias Oktávy A 2000 na Turnaji Absolventov boli plné zmätkov: Všetko sa začalo v roku 2004, keď sa jeho hráči mylne označili za Oktávu B a pod názvom Dynamo Yndysponovaných odohrali skupinovú fázu turnaja. Jeden (či možno aj viacerí) z hráčov však hral za “paralelný tím” BK (Oktáva C 2000), ktorý sa dostal do semifinále a nakoniec skončil štvrtý…

O rok neskôr problémy pokračovali: Na Turnaj Absolventov 2005 bol tím nezávisle na sebe prihlásený dvomi rozličnými osobami, druhou z nich tvrdiac, že netuší, kto mohla prvá byť a že ona je tou, ktorá mala OkA 2000 po vzájomnej dohode jej členov zaregistrovať 😉 Neskôr nasledovala vtedy nepotvrdená ale pravdepodobná (neskôr sa ukázala ako pravdivá) fáma, že (debutujúci) tím Oktávy A 2000 tvoria ľudia, ktorí sa už turnaja zúčastnili v roku 2004 ako tímy Oktávy B a C 2000, pričom nevedia kam vlastne patria. Korunu všetkým pochybnostiam okolo tohto tímu nasadila nakoniec neúčasť tímu na turnaji – vraj kvôli náhlym zraneniam a iným povinnostiam…

Tie časy sú už však minulosťou a tím sa stal pravidelným účastníkom turnaja. Ba dokonca viac: kapitán a sponzor tímu sa v roku 2008 podujal zorganizovať zásadnú zmenu v prevedení turnaja a zabezpečil občerstvovací stánok a “podmazové” ozvučenie, čím Absolvententurnier obohatil o ďalšiu dimenziu…